Il-Kunsill tal-Ewropa

Il-Konvenzjoni tal-Liġi Ċivili Kontra l-Korruzzjoni
Dan it-trattat daħal fis-seħħ fl-ewwel Novembru 2003. Hija l-ewwel Konvenzjoni li tistabbilixxi regoli sabiex persuni li jkunu sofrew ħsara permezz ta’ prattiki ta’ korruzzjoni jkunu jistgħu jiddefendu d-drittijiet tagħhom u saħansitra jiksbu kumpens. Il-Konvenzjoni tkopri r-responsabbiltà tal-Istat għal atti mwettqa minn uffiċjali pubbliċi, il-validità tal-kuntratti, il-protezzjoni tal-impjegati li jirrapportaw il-korruzzjoni, il-preċiżjoni tal-kontijiet u l-kooperazzjoni internazzjonali. Il-grupp ta’ Stati kontra l-Korruzzjoni jissorvelja jekk il-partijiet kontraenti humiex qed jirrispettaw l-impenji internazzjonali tagħhom.

Konvenzjoni tal-Liġi Kriminali dwar il-Korruzzjoni
Din hija l-Konvenzjoni Nru 173 tal-Kunsill tal-Ewropa. Huwa jikkoordina l-kriminalizzazzjoni ta’ għadd kbir ta’ prattiki korrotti u jinkludi artikoli dwar il-kooperazzjoni internazzjonali fil-prosekuzzjoni ta’ reati ta’ korruzzjoni. Hija tkopri wkoll, minbarra suġġetti oħra, it-tixħim attiv u passiv ta’ parlamentari nazzjonali u barranin, ta’ impjegati taċ-ċivil internazzjonali, ta’ mħallfin domestiċi, barranin u internazzjonali, tixħim attiv u passiv fis-settur privat, kummerċ fl-influwenza, reati kontabilistiċi, u l-ħasil tal-flus ta’ rikavati minn reati ta’ korruzzjoni. Il-Konvenzjoni tirrikjedi wkoll li l-Istati jistabbilixxu korpi speċjalizzati kontra l-korruzzjoni u li jagħtu protezzjoni lill-persuni li jikkollaboraw mal-awtoritajiet tal-prosekuzzjoni. Ir-rikavat mill-korruzzjoni għandu wkoll jiġi kkonfiskat u l-Istati għandhom jipprovdu assistenza reċiproka u informazzjoni u, jekk ikun hemm bżonn, jestradixxu persuni.