Ir-Regolamenti tal-UE dwar l-Akkwist Pubbliku

Fl-2014 l-UE ppromulgat Direttiva ġdida dwar il-Kuntratti Pubbliċi (2014/24/UE).  Dawn ir-regoli tal-UE jsaħħu l-enfasi fuq il-valur għall-flus tal-politika tal-akkwist tal-Gvern u fil-biċċa l-kbira tal-każijiet jeħtieġu kompetizzjoni.  Il-VFM teħtieġ “l-aħjar taħlita ta’ kwalità u effettività għall-anqas infiq matul il-perjodu tal-użu tal-oġġetti jew servizzi mixtrija.” Dan għandu jinkiseb permezz tal-kompetizzjoni. L-awtoritajiet kontraenti huma mħeġġa jaqsmu l-kuntratti f’lottijiet biex jiffaċilitaw il-parteċipazzjoni ta’ intrapriżi Żgħar u ta’ Daqs Medju. Prestazzjoni fqira taħt kuntratti preċedenti hija permessa bħala raġuni għall-esklużjoni. L-ispejjeż taċ-ċiklu tal-ħajja sħiħ jistgħu jitqiesu meta jingħataw il-kuntratti. Il-prinċipji ta’ nondiskriminazzjoni, trattament ugwali, trasparenza, rikonoxximent reċiproku u proporzjonalità japplikaw.