Funzjonijiet tal-Kummissjoni

  1. Li tikkunsidra prattiki korrotti allegati jew suspettati u li tinvestiga tali allegazzjonijiet jew suspetti meta tiddetermina li hemm raġunijiet suffiċjenti għal investigazzjoni fil-fond.
  2. Li jinvestiga l-imġieba ta’ kull uffiċjal pubbliku, inklużi Ministri jew Segretarji Parlamentari, li fil-fehma tal-Kummissjoni jistgħu jkunu korrotti jew jistgħu jkunu konnessi ma’ jew jistgħu jwasslu għal prattiċi korrotti.
  3. Biex tinvestiga l-kondotta ta’ kull persuna li hija jew kienet ġiet fdata b’funzjonijiet relatati mal-amministrazzjoni ta’ soċjetà jew korp ieħor li fih il-Gvern, gvern lokali, korp statutorju eċċ għandu interess ta’ kontroll jew kontroll effettiv, fejn il-Kummissjoni tkun tal- opinjoni li tali kondotta tista’ tkun korrotta jew konnessa ma’ jew twassal għal prattiki korrotti.
  4. Biex tinvestiga l-prattiki u l-proċeduri ta’ dipartimenti tal-gvern, awtoritajiet tal-gvern lokali, korpi statutorji jew korpi oħra li fihom il-Gvern għandu interess ta’ kontroll jew kontroll effettiv sabiex jiffaċilita l-iskoperta ta’ kwalunkwe prattika korrotta u biex jirrakkomanda r-reviżjoni ta’ metodi jew proċeduri ta’ xogħol li jistgħu jwasslu għal prattiki korrotti.
  5. Li jagħti struzzjonijiet, jagħti pariri u jassisti lill-Ministri jew persuni oħra li huma fdati bl-amministrazzjoni ta’ dipartimenti tal-gvern u korpi oħra fejn il-Gvern għandu interess ta’ kontroll jew kontroll effettiv dwar modi kif prattiki korrotti jistgħu jiġu eliminati.
Fil-każ tal-paragrafi 1 – 4 hawn fuq, ir-Rapporti tas-sejbiet tal-Kummissjoni huma sottomessi lill-Ministru responsabbli għall-Ġustizzja. (Artikolu 11(a)).

Definizzjoni ta’ Prattiki Korrotti (Artikolu 6)

Il-prattiki korrotti li huma investigati mill-Kummissjoni huma definiti fl-Att innifsu li huma: