Termini tal-Użu

Din il-paġna (flimkien mad-dokumenti msemmija fiha) tipprovdilek it-termini u l-kundizzjonijiet li fuqhom tista’ tagħmel użu mis-sit web, kemm bħala viżitatur kif ukoll bħala utent irreġistrat. Jekk jogħġbok aqra dawn it-termini u l-kundizzjonijiet tal-użu bir-reqqa qabel ma tibda tuża s-sit. Bl-użu tas-sit web, inti tindika li taċċetta u taqbel li tirrispetta dawn it-termini u l-kundizzjonijiet tal-użu.

L-aċċess għall-websajt
huwa permess fuq bażi temporanja, u aħna nirriżervaw id-dritt li nirtiraw jew nemendaw l-informazzjoni u/jew is-servizzi li nipprovdu fuq is-sit web mingħajr avviż (ara hawn taħt).

Se nużaw sforzi raġonevoli biex niżguraw li s-sit ikun disponibbli 24 siegħa, 7 ijiem fil-ġimgħa. Madankollu, aħna mhux se nkunu responsabbli jekk għal xi raġuni s-sit web ma jkunx disponibbli fi kwalunkwe ħin jew għal kwalunkwe perjodu.

Minn żmien għal żmien, nistgħu nirrestrinġu l-aċċess għal xi partijiet tas-sit web, jew tas-sit web kollu, għall-utenti li jkunu rreġistraw.

Jekk tagħżel, jew tingħata, kodiċi ta’ identifikazzjoni tal-utent, password, jew kwalunkwe biċċa informazzjoni oħra bħala parti mill-proċeduri ta’ sigurtà tagħna, għandek tittratta tali informazzjoni bħala kunfidenzjali, u m’għandekx tiżvelaha lil xi parti terza. Għandna d-dritt li niddiżattivaw kwalunkwe kodiċi ta’ identifikazzjoni tal-utent jew password, kemm jekk għażilt minnek kif ukoll jekk allokat minna, fi kwalunkwe ħin, jekk fl-opinjoni tagħna inti ma kkonformajtx ma’ xi waħda mid-dispożizzjonijiet ta’ dawn it-termini u l-kundizzjonijiet tal-użu.

Meta tuża s-sit web, trid toqgħod lura milli tagħmel jew tagħmel xi ħaġa elenkata fit-taqsima “Użi Projbiti” ta’ dawn it-termini u kundizzjonijiet.

Inti responsabbli biex tagħmel l-arranġamenti kollha meħtieġa biex ikollok aċċess għas-sit web. Inti responsabbli wkoll li tiżgura li l-persuni kollha li jaċċessaw is-sit web permezz tal-konnessjoni tal-internet tiegħek ikunu konxji ta’ dawn it-termini u l-kundizzjonijiet, u li jikkonformaw magħhom.

UŻU TAS-SIT WEB
Dawn it-termini u l-kundizzjonijiet jirregolaw l-aċċess għall-informazzjoni ppubblikata fuq is-sit web u s-servizzi relatati b’mod partikolari n-notifiki tas-sit web u t-tqegħid tal-kummenti u/jew l-użu tas-sit web għall-fini tas-sottomissjoni tal-formoli tal-applikazzjoni disponibbli fuq is-sit web lill-ministeri, id-dipartimenti jew entitajiet oħra rilevanti fi ħdan il-Gvern ta’ Malta.

Notifiki u Kummenti Awtomatizzati:

Dan is-sit web jista’ joffri  s-servizz ta’ notifika awtomatizzata dwar aġġornamenti ta’ informazzjoni fis-sit web. Il-funzjonalità tan-notifiki tippermetti lill-utenti jagħżlu x’għandu jiġi nnotifikat u meta għandhom jiġu nnotifikati dwar il-bidliet fl-informazzjoni. In-notifiki se jintbagħtu permezz tal-indirizz tal-email ipprovdut mill-utent.

Dan is-sit web jista’ wkoll joffri karatteristika ta’ kummenti biex jipprovdi interazzjoni bejn l-utenti u s-sid tas-sit web. Il-karatteristika tippermetti lill-utenti jintervjenu u jipparteċipaw f’diskussjonijiet relatati mal-informazzjoni ppubblikata fuq is-sit web. F’każ li din il-karatteristika tkun funzjonali, nirriżervaw id-dritt li nneħħu l-kummenti li:

 • ikun fihom lingwaġġ abbużiv, obscene, indeċenti jew offensiv, jew rabta ma’ oskene jew materjal offensiv
 • fihom kliem ħażin jew tipi oħra ta’ profanità
 • jitneħħew kompletament mis-suġġett tal-konverżazzjoni jew mhumiex rilevanti għall-oġġett ippublikati onlajn
 • ikun fihom lingwaġġ abbużiv lejn individwu involut, organizzazzjonijiet oħra jew l-amministratur tal-paġna
 • jikkostitwixxu spam jew jippromwovu jew jirreklamaw prodotti, ħlief fejn ikunu għal avveniment, pubblikazzjoni jew oġġett simili li għandu rilevanza diretta għas-suġġett tad-diskussjoni. L-informazzjoni dwar il-lokalizzazzjoni u l-kondiviżjoni tal-għarfien u l-għarfien espert hija milqugħa, iżda fi ħdan id-diskussjoni speċifika pprovduta
 • huma ddisinjati biex jikkawżaw fastidju lill-amministratur tal-paġna jew lil utenti oħra.

Nirriżervaw id-dritt li niddiżattivaw il-kumment fi kwalunkwe ħin mingħajr avviż.

Il-karatteristika tan-notifiki u l-kummenti awtomatizzati huma disponibbli għall-utenti li jkunu kisbu Identità Elettronika Maltija (e-ID). Għal aktar informazzjoni dwar l-e-ID, tista’ żżur www.servizz.gov.mt.

Tranżazzjonijiet Online permezz ta’ Formoli Elettroniċi:

Tista’ tawtentika mas-sit web tal-Formoli elettroniċi permezz ta’ ID elettronika jew billi tirreġistra fuq is-sit web tal-Formoli elettroniċi billi tuża l-kont tal-email tiegħek. Jekk int eliġibbli biex tapplika għal ID elettronika, m’għandekx permess tirreġistra fuq is-sit web tal-Formoli elettroniċi billi tuża l-kont tal-email tiegħek.

Ladarba tirreġistra, tirċievi notifika bl-email li tindika li r-reġistrazzjoni tiegħek għas-sit web tal-e-Forms irnexxiet u għandek tkun tista’ tilloggja billi tuża l-kredenzjali tiegħek. Bħala utent irreġistrat se tkun tista’ tuża l-karatteristiċi li ġejjin:

 • imla formoli online (minn hawn’ il quddiem imsejħa “e-Forms”)
 • jaffettwa l-pagamenti għall-Formoli elettroniċi rispettivi
 • ehmeż id-dokumenti meħtieġa mal-Formoli elettroniċi rilevanti qabel is-sottomissjoni
 • iffirma d-dokumenti u l-formoli elettroniċi
 • ibgħat il-formoli elettroniċi
 • insegwiment tal-Formoli elettroniċi sottomessi
 • irċievi notifiki dwar il-formoli elettroniċi sottomessi
 • ara l-istorja tal-Formoli elettroniċi sottomessi
 • uża mekkaniżmi ta’ gwida u elementi ta’ għajnuna li jinsabu fuq il-formoli

L-utenti Reġistrati għandhom jiżguraw li jaqraw it-termini u l-kundizzjonijiet speċifiċi li jirregolaw it-tranżazzjonijiet tal-Formoli elettroniċi qabel ma jissottomettu Formola elettronika. Termini bħal dawn huma disponibbli hawnhekk.

UŻU TA’ APPLIKAZZJONIJIET MOBBLI TAL-GVERN
“App għall-Mobbli” tfisser l-applikazzjoni tas-software pprovduta mill-Gvern ta’ Malta (“U/We/Our”) li tippermetti l-aċċess għas-servizzi tal-Gvern fuq apparati mobbli inkluż kwalunkwe software jew dokumentazzjoni ta’ parti terza li tippermetti l-użu tal-applikazzjoni tas-software u kwalunkwe aġġornament tagħha li jsir disponibbli minn żmien għal żmien.

Il-Gvern ta’ Malta b’dan jagħti lill-Utent (“Inti/Tiegħek”) liċenzja mhux esklużiva, mhux trasferibbli, mingħajr royalties u revokabbli biex tuża l-App Mobbli għall-użu personali tiegħek skont dawn it-termini u l-kundizzjonijiet u soġġetta għal kwalunkwe regola jew politika applikata minn kwalunkwe fornitur jew operatur tal-ħanut li minnu tniżżel l-App Mobbli (“Appstore”).

It-trademarks kollha, id-drittijiet tal-awtur, id-drittijiet tal-bażi tad-data u drittijiet oħra ta’ proprjetà intellettwali ta’ kwalunkwe natura fl-App Mobbli flimkien mal-kodiċi tas-software sottostanti huma proprjetà diretta tal-Istati Uniti jew tal-liċenzjaturi tagħna. Aħna ma nbigħux l-App Mobbli lilek. Aħna nibqgħu s-sidien tal-App Mobbli l-ħin kollu.

L-app Mobbli bħalissa hija disponibbli għalik mingħajr ħlas. Tista’ tagħmel użu mill-App Mobbli sabiex tipprovdi s-servizzi Tiegħek iżda M’għandekx tbigħ mill-ġdid jew tqassam mill-ġdid l-App Mobbli għall-profitt. Aħna nirriżervaw id-dritt li nemendaw jew nirtiraw l-App Mobbli jew il-ħlas għall-App Mobbli jew is-servizz ipprovdut lilek, fi kwalunkwe ħin u għal kwalunkwe raġuni.

Kwalunkwe data li tintuża mill-App Mobbli għandha tkun soġġetta għat-termini u l-kundizzjonijiet speċifiċi li jirregolaw l-użu mill-ġdid tal-informazzjoni tas-settur pubbliku.

Jekk Ma tkunx il-pagatur tal-kont għall-apparat mobbli li jkun qed jintuża biex taċċessa l-App Mobbli, Inti wieħed jassumi li rċevejt permess minn min iħallas il-kont għall-użu tal-App Mobbli. Inti tirrikonoxxi, u għandha tiżgura li min iħallas il-kont jirrikonoxxi, li t-termini ta’ ftehim mal-fornitur tan-netwerk mobbli rispettiv tagħhom (“Fornitur Mobbli”) se jkomplu japplikaw meta jużaw l-App Mobbli. B’riżultat ta’ dan, min iħallas il-kont jista’ jintalab mingħand il-Fornitur Mobbli għal aċċess għal servizzi ta’ konnessjoni tan-netwerk għat-tul tal-konnessjoni filwaqt li jaċċessa l-App Mobbli jew kwalunkwe tariffa bħal din ta’ parti terza li tista’ tqum. Inti taqbel, u għandha tiżgura li min iħallas il-kont jaqbel, li min iħallas il-kont jaċċetta r-responsabbiltà għal kwalunkwe imposta bħal din.

Kwalunkwe (a) tentattiv biex tiġi kkupjata, riprodotta, mibdula, modifikata, inġinerija inversa, żarmar, dekumpilazzjoni, trasferiment, skambju jew traduzzjoni tal-App Mobbli; jew (b) il-ħolqien ta’ xogħlijiet derivattivi tal-App Mobbli ta’ kwalunkwe tip, għandu jkun strettament ipprojbit.

Aħna għandna nużaw l-isforzi raġonevoli kollha biex l-App Mobbli tkun kompletament funzjonali a) fejn dan ikun teknikament fattibbli u b) fuq apparati (i) li jitqiesu bħala mainstream; (II) li jkollhom sistema operattiva prinċipali; (III) li jkollu s-software stack ikkonfigurat kif sostnut mill-bejjiegħ oriġinali tal-apparat; (IV) li s-sistema operattiva tiġi ppattjata bl-aħħar aġġornamenti.

Il-verżjoni tal-App Mobbli tista’ tiġi aġġornata minn żmien għal żmien biex jiżdied l-appoġġ għal funzjonijiet u servizzi ġodda.

Aħna ma naċċettaw l-ebda responsabbiltà għan-nuqqas ta’ disponibbiltà tal-App Mobbli jew għal kwalunkwe diffikultà jew inabbiltà li wieħed iniżżel jew jaċċessa kontenut minħabba kwalunkwe att jew ommissjoni tal-Appstore jew kwalunkwe ħsara oħra fis-sistema ta’ komunikazzjoni li tista’ tirriżulta fl-indisponibbiltà tal-App Mobbli.

Inti tirrikonoxxi li l-App Mobbli tista’ tiġi affettwata minn fatturi li huma lil hinn mill-kontroll raġonevoli tagħna inkluż, iżda mhux limitat għal, l-internet u n-networks mobbli li jħallu impatt dirett fuq id-disponibbiltà tal-App Mobbli u l-kwalità tal-esperjenza tal-utent.

Aġġornamenti minn żmien għal żmien għall-App Mobbli jistgħu jinħarġu permezz tal-Appstore. Skont l-aġġornament, Tista’ ma tkunx tista’ tuża l-App Mobbli sakemm tkun niżżilt jew xandret l-aħħar verżjoni tal-App Mobbli u aċċettajt kwalunkwe terminu ġdid.

Nistgħu nitterminaw l-użu tal-App Mobbli fi kwalunkwe ħin billi nagħtuk avviż minn qabel ta’ terminazzjoni. Fi kwalunkwe terminazzjoni: (a) id-drittijiet u l-liċenzji mogħtija lilek hawnhekk għandhom jintemmu; (b) Għandek twaqqaf kull użu tal-App Mobbli.

Mingħajr preġudizzju għat-termini l-oħra dwar il-limitazzjoni tar-responsabbiltà u r-rinunzja tal-garanziji stabbiliti fi ħdan, M’aħniex responsabbli lejk għal kwalunkwe ħsara jew alterazzjoni fit-tagħmir tiegħek inkluż, iżda mhux limitat għal, tagħmir tal-kompjuter, apparat li jinżamm fl-idejn jew telefowns ċellulari bħala riżultat tal-installazzjoni jew l-użu tal-App Mobbli.

M’għandniex inżommu responsabbli f’każ li jseħħu xi ħsarat tekniċi waqt l-użu tal-App Mobbli li jirriżultaw mit-tniżżil ta’ applikazzjonijiet oħra, kwalunkwe difetti tekniċi, użu ħażin tal-apparat tiegħek, il-ħajja tal-batterija, kwistjonijiet ta’ konnettività jew kwalunkwe fattur ieħor li jista’ jinqala’ u li huwa lil hinn mill-kontroll raġonevoli tagħna.

UŻI PPROJBITI
Tista’ tuża s-sit web biss għal skopijiet legali. Ma tistax tuża s-sit web:

 • Bi kwalunkwe mod li jikser kwalunkwe liġi jew regolament applikabbli.
 • Bi kwalunkwe mod li jkun illegali jew frawdolenti, jew li jkollu xi skop jew effett illegali jew frodulenti.
 • Bi kwalunkwe mod li jista’ jikser id-drittijiet tagħna jew id-drittijiet ta’ partijiet terzi;
 • Li jippowstjaw, jittrażmettu jew ixerrdu kwalunkwe informazzjoni fuq jew permezz tas-sit web li tkun oxxena, malafamanti jew b’xi mod dannuż;
 • Li jiksbu jew jippruvaw jiksbu aċċess mhux awtorizzat għas-Sit web;
 • Li jbiddlu, jew jinterferixxu mas-Sit Web bi kwalunkwe mod;
 • Li konxjament jittrażmettu kwalunkwe data, jibagħtu jew itellgħu kwalunkwe materjal li fih viruses, żwiemel ta’ Trojan, worms, time bombs, keystroke loggers, software ta’ spjunaġġ, adware jew kwalunkwe programm dannuż ieħor jew kodiċi tal-kompjuter simili mfassal biex jaffettwa b’mod negattiv it-tħaddim ta’ kwalunkwe software jew ħardwer tal-kompjuter;

Jippruvaw jiksbu aċċess mhux awtorizzat għal kwalunkwe porzjon jew karatteristika tas-servizzi, jew kwalunkwe sistemi jew networks oħra konnessi mas-servizzi jew ma’ kwalunkwe server tal-Gvern ta’ Malta, jew għal kwalunkwe wieħed mis-servizzi offruti fuq jew permezz tas-sit web, permezz ta’ hacking, passwords “mining” jew kwalunkwe mezz illeġittimu ieħor;

Li jiġi svjat, skennjat jew ittestjat il-vulnerabbiltà tas-sit web, inklużi s-servizzi jew kwalunkwe network konness mas-sit web, u lanqas ma jikser il-miżuri ta’ sigurtà jew awtentikazzjoni fuq is-sit web, inklużi s-servizzi jew kwalunkwe network konness mas-sit web, inkluż is-servizz ;

Biex ireġġgħu lura l-look-up, jittraċċaw jew ifittxu li jittraċċaw is-sors ta’ kwalunkwe informazzjoni dwar kwalunkwe utent ieħor tas-sit web jew viżitatur tiegħu, jew kwalunkwe klijent ieħor tal-Gvern ta’ Malta, inkluż kwalunkwe kont ta’ servizz li ma jkunx proprjetà tiegħek jew jisfrutta s-sit web jew kwalunkwe servizz jew informazzjoni disponibbli jew offruta minn jew permezz tas-sit web, bi kwalunkwe mod fejn l-għan ikun li tiġi żvelata kwalunkwe informazzjoni, inkluż iżda mhux limitat għall-identifikazzjoni personali  jew informazzjoni, minbarra l-informazzjoni tiegħek stess, kif previst mis-sit web jew kwalunkwe servizz ipprovdut permezz tas-sit web;

Biex toħloq headers jew inkella timmanipula l-identifikaturi sabiex taħbi l-oriġini ta’ kwalunkwe messaġġ jew trażmissjoni li tibgħat lill-Gvern ta’ Malta fuq jew permezz tas-sit web jew kwalunkwe servizz offrut fuq jew permezz tas-sit web. Tista’ ma tippretendix li int, jew li  tirrappreżenta,  xi ħadd  ieħor,  jew  tippersonalizza  kwalunkwe  persuna  jew  entità oħra  sakemm ma tkunx  awtorizzata.

Aħna nirriżervaw id-dritt li nikxfu l-informazzjoni personali tiegħek lil kwalunkwe awtorità kompetenti tal-infurzar tal-liġi f’każ ta’ ksur tal-paragrafu preċedenti.

Taqbel ukoll:

 • Li ma tirriproduċix, tidduplika, tikkopja jew terġa’ tbigħ xi parti mis-sit web bi ksur tad-dispożizzjonijiet ta’ dawn it-termini u l-kundizzjonijiet.
 • Ma għandux ikollu aċċess mingħajr awtorità, jinterferixxi, jagħmel ħsara jew ifixkel:
  1. kwalunkwe parti tas-sit web;
  2. kwalunkwe tagħmir jew network li fuqu jinħażen is-sit web;
  3. kwalunkwe softwer użat fil-forniment tas-sit web; jew
  4. kwalunkwe tagħmir jew network jew software li huwa proprjetà ta’ jew użat minn kwalunkwe parti terza.

Li ma jintuża l-ebda “stupru f’paġni”, “robot”, “spider” jew apparat awtomatiku ieħor, programm, algoritmu jew metodoloġija, jew kwalunkwe proċess manwali simili jew ekwivalenti, biex jaċċessa, jakkwista, jikkupja jew jimmonitorja kwalunkwe porzjon tas-servizzi jew kwalunkwe kontenut ipprovdut permezz ta’ dan is-sit web, jew b’xi mod jirriproduċi jew jevita l-istruttura tan-navigazzjoni jew il-preżentazzjoni tas-servizzi jew kwalunkwe kontenut, biex jikseb jew jipprova jikseb kwalunkwe materjal, dokument jew informazzjoni permezz ta’  kwalunkwe  mezz  li ma jkunx  “bi skop”  ikun sar disponibbli  s-sit  web  . Aħna nirriżervaw id-dritt li nwaqqfu kwalunkwe attività bħal din.

Li ma tittieħed l-ebda azzjoni li timponi tagħbija mhux raġonevoli jew sproporzjonatament kbira fuq l-infrastruttura tas-sit web jew tas-sistemi jew tan-networks tal-Gvern ta’ Malta, jew kwalunkwe sistema jew network konness mas-sit web.

Li ma jintuża l-ebda apparat, software jew rutina biex jinterferixxi jew jipprova jinterferixxi mal-funzjonament tajjeb tas-sit web, inklużi s-servizzi, jew kwalunkwe tranżazzjoni li tkun qed titwettaq fuq is-sit web ma’ kwalunkwe persuna jew entità oħra li tuża s-sit web, inklużi s-servizzi.

LINKS GĦAL SITI OĦRAJN
Fejn is-sit web fih links għal siti u riżorsi oħra pprovduti minn partijiet terzi, dawn il-links huma pprovduti għall-informazzjoni tiegħek biss.  M’għandna l-ebda kontroll fuq il-kontenut ta’ dawk is-siti jew riżorsi, u ma naċċettaw l-ebda responsabbiltà għalihom jew għal kwalunkwe telf jew ħsara li tista’ tirriżulta mill-użu tagħhom.   

LINKS GĦAL DAN IS-SIT WEB
Tista’ tillinkja għas-sit web, dment li tagħmel dan b’mod li jkun ġust u legali u li ma jagħmilx ħsara lir-reputazzjoni tagħna jew tieħu vantaġġ minnha, iżda ma tridx tistabbilixxi link b’tali mod li tissuġġerixxi kwalunkwe forma ta’ assoċjazzjoni, approvazzjoni jew approvazzjoni min-naħa tagħna fejn ma teżistix. Aħna nirriżervaw id-dritt li nirtiraw il-permess ta’ konnessjoni mingħajr avviż.  

Is-sit web m’għandux ikun inkwadrat fuq xi sit ieħor.

Id-drittijiet tal-PROPJETÁ INTELLETWALI
huma s-sid jew id-detentur tal-liċenzja tad-drittijiet kollha tal-proprjetà intellettwali fuq is-sit web, u fil-materjal ippubblikat fuqu . Dawn ix-xogħlijiet huma protetti mil-liġijiet u t-trattati dwar id-drittijiet tal-awtur madwar id-dinja . Dawn id-drittijiet kollha huma riżervati.

Tista’ tipprintja kopji, u tista’ tniżżel siltiet, ta’ kwalunkwe paġna/i mis-sit web għar-referenza personali tiegħek u tista’ tiġbed l-attenzjoni ta’ oħrajn fl-organizzazzjoni tiegħek għal materjal imtella’ fuq is-sit web.

M’għandekx timmodifika l-kopji stampati jew diġitali ta’ kwalunkwe materjal li tkun ipprintjajt jew niżżilt b’xi mod, u m’għandek tuża l-ebda illustrazzjoni, ritratt, sekwenza ta’ vidjo jew awdjo jew kwalunkwe grafika separatament minn kwalunkwe test li jakkumpanjah.

Jekk tipprintja, tikkopja jew tniżżel kwalunkwe parti tas-sit web bi ksur ta’ dawn it-termini u l-kundizzjonijiet tal-użu, id-dritt tiegħek li tuża s-sit web jieqaf immedjatament u għandek, fuq l-għażla tagħna, tirritorna jew teqred kwalunkwe kopja tal-materjali li tkun għamilt.

DIPENDENZA TAL-INFORMAZZJONI MIBGĦUTA
Il-kummentarju u materjali oħra mqiegħda fuq is-sit web mhumiex maħsuba biex jammontaw għal pariri li fuqhom għandha ssir id-dipendenza. Għalhekk, aħna nirrifjutaw kull responsabbiltà li tirriżulta minn kwalunkwe dipendenza fuq tali materjal minn kwalunkwe viżitatur tas-sit web, jew minn kull min jista’ jiġi infurmat dwar kwalunkwe kontenut tiegħu.

BIDLIET GĦAS-SIT WEB
Għandna l-għan li naġġornaw is-sit web b’mod regolari, u nistgħu nibdlu l-kontenut fi kwalunkwe ħin. Jekk ikun hemm bżonn, nistgħu nissospendu l-aċċess għas-sit web, jew nagħlquh b’mod indefinit. Kwalunkwe materjal fuq is-sit web jista’ jkun skadut fi kwalunkwe ħin partikolari, u ma għandna l-ebda obbligu li naġġornaw tali materjal.

COOKIES
Cookie tas-sessjoni hija biċċa data maħżuna fuq il-kompjuter tiegħek u li tiskadi ladarba tagħlaq il-brawżer tal-internet tiegħek. Is-sit web juża cookies tas-sessjoni biex jidentifika temporanjament l-azzjonijiet tal-utenti meta juża s-sit web, inklużi s-servizzi. Cookie tas-sessjoni hija informazzjoni maħżuna fil-cache tal-brawżer tiegħek li hija disponibbli biss għas-sit web għat-tul tat-tieqa tal-ħajja tal-brawżer tiegħek (sessjoni) meta taċċessa s-sit web jew is-servizzi u l-ebda sit ieħor ma jista’ jitlob din l-informazzjoni. Billi tuża dan is-sit web jew is-servizzi li tagħti l-kunsens tiegħek għall-ħżin tal-cookies fuq il-kompjuter personali tiegħek. Biex tiżgura li l-informazzjoni maħżuna mill-cookie tas-sessjoni titneħħa mill-cache fuq il-kompjuter personali tiegħek, huwa rrakkomandat ħafna li tagħlaq il-brawżer tiegħek meta tispiċċa billi tuża s-sit web jew is-servizzi.

SIGURTÀ
Mhux se nkunu responsabbli għal kwalunkwe telf jew ħsara kkawżata minn attakk distribwit li jiċħad is-servizz, viruses jew materjal ieħor teknoloġikament dannuż li jista’ jinfetta t-tagħmir tal-kompjuter, il-programmi tal-kompjuter, id-data jew materjal proprjetarju ieħor tiegħek minħabba l-użu tiegħek tas-sit web jew minħabba t-tniżżil tiegħek ta’ kwalunkwe materjal imtella’ fuqu, jew fuq kwalunkwe sit web marbut miegħu.

LIMITAZZJONI TAR-RESPONSABBILTÀ
Il-materjal muri fuq is-sit web jiġi pprovdut mingħajr garanziji, kundizzjonijiet jew garanziji dwar il-preċiżjoni tiegħu. Sa fejn ikun permess mil-liġi, aħna, kwalunkwe kontributur identifikat (inklużi entitajiet fi ħdan il-Gvern ta’ Malta) u partijiet terzi konnessi magħna b’dan jeskludu espressament:

Il-kundizzjonijiet, il-garanziji u t-termini l-oħra kollha li altrimenti jistgħu jkunu implikati mil-liġi.

Kwalunkwe responsabbiltà għal kwalunkwe telf jew ħsara diretta, indiretta jew konsegwenzjali mġarrba minn kwalunkwe utent b’konnessjoni mas-sit web jew b’rabta mal-użu, l-inabbiltà tal-użu, jew ir-riżultati tal-użu tas-sit web, kwalunkwe sit web marbut miegħu u kwalunkwe materjal imtella’ fuqu, inkluż, mingħajr limitazzjoni, kwalunkwe responsabbiltà għal: telf ta’ introjtu jew dħul; telf ta’ negozju; telf ta’ profitti jew kuntratti; telf ta’ ffrankar antiċipat; telf ta’ data; telf ta’ avvjament; il-ġestjoni moħlija jew il-ħin tal-uffiċċju; u għal kwalunkwe telf jew dannu ieħor ta’ kwalunkwe tip, madankollu li jirriżulta u kemm jekk ikkawżat minn tort (inkluża negliġenza), ksur ta’ kuntratt jew mod ieħor, anki jekk prevedibbli.

Dan ma jaffettwax ir-responsabbiltà tagħna għal kwalunkwe responsabbiltà oħra li ma tistax tiġi eskluża jew limitata skont il-liġi applikabbli.

DIKJARAZZJONI TA’ ĊAĦDA TA’ RESPONSABBILTÀ TAL-GARANZIJI
Aħna ma nagħtuk l-ebda garanzija jew assigurazzjoni. Niddikjaraw u nirrikonoxxu li l-garanziji u l-kundizzjonijiet implikati kollha huma esklużi sal-limitu massimu permess mil-liġi. Għandek tinnota b’mod partikolari:

 • Is-servizzi pprovduti permezz ta’ dan is-sit web mhumiex maħsuba biex jikkostitwixxu dikjarazzjoni definittiva jew kompluta tal-liġi dwar kwalunkwe suġġett.
 • Is-servizzi pprovduti permezz ta’ dan is-sit web mhumiex maħsuba biex jikkostitwixxu parir legali fi kwalunkwe sitwazzjoni speċifika.
 • Is-servizzi pprovduti permezz ta’ dan is-sit web jinkludu informazzjoni u riżorsi arkivjati, li jistgħu jkunu skorretti jew skaduti.
 • Is-servizzi pprovduti permezz ta’ dan is-sit web, u l-mezzi tagħna biex inwassluh jistgħu jkunu inkompatibbli mas-software jew il-konfigurazzjoni tal-kompjuter tiegħek.

Aħna nistgħu nibdlu jew nirtiraw parti mis-servizzi jew is-servizzi kollha pprovduti permezz ta’ dan is-sit web skont id-diskrezzjoni tagħna.

L-aħħar aġġornament: Ta’ Ottubru 2018