Politika Dwar il-Komunikazzjonijiet Elettroniċi

Messaġġi elettroniċi, inkluża l-posta elettronika (posta elettronika) jista’ jkun fihom informazzjoni kunfidenzjali maħsuba biss għall-individwi msemmija fil-komunikazzjonijiet. Jekk m’intix ir-riċevitur maħsub, m’għandekx ixxerred, tqassam jew tikkopja l-kontenut tal-messaġġi elettroniċi u tal-posta elettronika. Jekk irċevejt messaġġi elettroniċi jew komunikazzjonijiet bi żball, jekk jogħġbok avża lill-mittent immedjatament u permanentement jeqirdu kemm il-messaġġ kif ukoll il-kontenut tiegħu. Is-sigurtà, l-affidabbiltà tat-twassil u l-integrità tat-trażmissjoni tal-posta elettronika u tal-komunikazzjoni elettronika ma jistgħux jiġu ggarantiti peress li l-informazzjoni tista’ tiġi modifikata fi tranżitu jew jista’ jkun fiha viruses. Kwalunkwe fehmiet jew opinjonijiet ippreżentati f’emails u komunikazzjonijiet elettroniċi huma biss dawk tal-awtur u mhux neċessarjament jirrappreżentaw dawk tal-Ministeru sal-punt permess mil-liġi, il-Ministeru mhux se jaċċetta kwalunkwe responsabbiltà li tirriżulta minn komunikazzjoni elettronika.