KUMMISSJONI PERMANENTI KONTRA L-KORRUZZJONI

Il-Kummissjoni Permanenti Kontra l-Korruzzjoni (PCAC) hija stabbilita bis-saħħa tal-Kapitolu 326 tal-Liġijiet ta’ Malta u hija magħmula minn president u żewġ membri.

Il-Kunsill tal-Ewropa

Konvenzjoni Kontra l-Korruzzjoni

In-Nazzjonijiet Uniti

Il-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti Kontra l-Korruzzjoni