KUMMISSJONI PERMANENTI
KONTRA L-KORRUZZJONI

Il-Kummissjoni Permanenti Kontra l-Korruzzjoni (PCAC) hija stabbilita bis-saħħa tal-Kapitolu 326 tal-Liġijiet ta’ Malta u hija magħmula minn president u żewġ membri.

It-Taqsima 115 tal-Kodiċi Kriminali

Criminal Code

Ir-reat jinvolvi t-talba, ir-riċeviment, jew l-aċċettazzjoni ta’ premju, wegħda, jew offerta ta’ premju jew vantaġġ, li l-uffiċjal mhuwiex intitolat għalihom, b’rabta mal-uffiċċju jew l-impjieg tiegħu. Is-severità tal-piena tiddependi fuq in-natura u l-eżitu tal-att korrott. Din tiċċara li l-att jista’ jkun fil-kompetenza tal-uffiċjal stess jew fi ħdan il-funzjonijiet delegati tiegħu, sakemm dan jippermetti lill-uffiċjal jinfluwenza d-deċiżjonijiet jew jagħmel arranġamenti.

Dwar Il-Kummissjoni

Funzjonijiet u Responsabbiltà

Dmirijiet, Responsabbiltajiet u objettivi mwettqa mill-kummissjoni, b’enfasi fuq l-għan u l-oqsma tagħha.

Kompożizzjoni tal-Kummissjoni

L-għadd ta’ membri, affiljazzjonijiet, għarfien espert, jew kwalunkwe fattur rilevanti ieħor li jikkontribwixxi għall-kompożizzjoni tal-kummissjoni.

L-Indipendenza tal-Kummissjoni

Strutturi ta’ governanza, jew salvagwardji li jiżguraw l-indipendenza tal-Kummissjoni minn influwenzi jew preġudizzji esterni.

Investigazzjonijiet

It-twettiq ta’ investigazzjonijiet, inkluż ukoll il-ġbir ta’ informazzjoni, l-analiżi tal-evidenza, u l-ilħuq ta’ konklużjonijiet.

Libertà tal-Informazzjoni

Il-promozzjoni tal-obbligu ta’ rendikont, l-għoti tas-setgħa liċ-ċittadini, u l-iffaċilitar ta’ teħid ta’ deċiżjonijiet infurmat.

Politika dwar il-Protezzjoni tad-Data

Tkopri suġġetti bħall-ġbir, il-ħżin, l-ipproċessar, u l-kondiviżjoni ta’ informazzjoni personali jew sensittiva.

To consider alleged or suspected corrupt practices and to investigate such allegations or suspicions when it determines that there are sufficient grounds for an in-depth investigation

To investigate the conduct of any public officer, including Ministers or Parliamentary Secretaries, which in the opinion of the Commission may be corrupt or may be connected with or may be conducive to corrupt practices

To investigate the conduct of any person who is or had been entrusted with functions relating to the administration of a partnership or other body in which the Government, local government, statutory body etc has a controlling interest or effective control, where the Commission is of the opinion that such conduct could be corrupt or connected with or conducive to corrupt practices

To investigate the practices and procedures of government departments, local government authorities, statutory bodies or other bodies in which the Government has a controlling interest or effective control in order to facilitate the discovery of any corrupt practices and to recommend the revision of work methods or procedures that could be conducive to corrupt practices

To instruct, advise and assist Ministers or other persons who are entrusted with the administration of government departments and other bodies where the Government has a controlling interest or effective control on ways in which corrupt practices could be eliminated

Riżorsi