Regolamenti tal-UE dwar l-Akkwist

Fl-2014, l-UE ppromulgat Direttiva ġdida dwar il-Kuntratti Pubbliċi (2014/24/UE). Dawn ir-regoli tal-UE jsaħħu l-enfasi fuq il-valur għall-flus tal-politika tal-akkwist tal-Gvern u fil-biċċa l-kbira tal-każijiet jeħtieġu kompetizzjoni. Il-VfM jeħtieġ “l-aħjar taħlita ta’ kwalità u effettività għall-anqas infiq matul il-perjodu tal-użu tal-prodotti jew tas-servizzi mixtrija.” Dan għandu jinkiseb permezz tal-kompetizzjoni. L-awtoritajiet kontraenti huma mħeġġa jaqsmu l-kuntratti f’lottijiet biex jiffaċilitaw il-parteċipazzjoni ta’ intrapriżi Żgħar u ta’ Daqs Medju. Prestazzjoni fqira taħt kuntratti preċedenti hija permessa bħala raġuni għall-esklużjoni. L-ispejjeż taċ-ċiklu tal-ħajja sħiħ jistgħu jitqiesu meta jingħataw il-kuntratti. Japplikaw il-prinċipji tan-nondiskriminazzjoni, it-trattament ugwali, it-trasparenza, ir-rikonoxximent reċiproku u l-proporzjonalità.

Direttiva -2014–24 UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill