L-indipendenza tal-Kummissjoni

Fl-eżerċizzju tal-funzjonijiet tagħha, il-Kummissjoni mhijiex soġġetta għad-direzzjoni jew il-kontroll ta’ xi persuna jew awtorità oħra. (Artikolu 3(8)).
Il-President u l-membri jinħatru għal perjodu ta’ 5 snin (l-Artikolu 3(4)(a)) u ma jistgħux jitneħħew mill-kariga ħlief f’ċirkostanzi eċċezzjonali li huma speċifikati fl-Att bħan-nuqqas ta’ kapaċità li jaqdu dmirijiethom minħabba nuqqas ta’ saħħa jew imġiba ħażina. (Artikolu 3(5)).
Is-salarji jew spejjeż oħra tal-Kummissjoni jitħallsu mill-Fond Konsolidat. (Artikolu 16).