Il-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti Kontra l-Korruzzjoni

United Nations

Il-Konvenzjoni daħlet fis-seħħ fl-14 ta’ Diċembru 2005. Filwaqt li l-prosekuzzjoni ta’ reati ta’ korruzzjoni hija essenzjali, huwa saħansitra aktar importanti li tiġi evitata l-korruzzjoni. Din hija r-raġuni għaliex din il-Konvenzjoni tiddedika kapitolu sħiħ għall-prevenzjoni. Għandhom jittieħdu miżuri kontra l-korruzzjoni kemm fis-settur pubbliku kif ukoll f’dak privat. Il-partijiet kontraenti huma wkoll marbuta li jagħtu assistenza legali reċiproka billi jiġbru u jittrasferixxu evidenza biex tintuża fi proċedimenti tal-qorti f’pajjiżi oħra. Huma qablu wkoll li jirkupraw assi li ntilfu minħabba l-korruzzjoni.