Il-Kunsill tal-Ewropa

Council of Europe

Il-konvenzjonijiet tal-Liġi Ċivili Kontra l-Korruzzjoni
Dan it-trattat daħal fis-seħħ fl-ewwel ta’ Novembru 2003. Hija l-ewwel Konvenzjoni li tistabbilixxi regoli sabiex il-persuni li jkunu sofrew dannu minkejja li l-prattiki ta’ korruzzjoni jkunu jistgħu jiddefendu d-drittijiet tagħhom u saħansitra jiksbu kumpens. Il-Konvenzjoni tkopri r-responsabbiltà tal-Istat għal atti mwettqa minn uffiċjali pubbliċi, il-validità tal-kuntratti, il-protezzjoni tal-impjegati li jirrapportaw il-korruzzjoni, il-preċiżjoni tal-kontijiet u l-kooperazzjoni internazzjonali. Il-grupp ta’ Stati kontra l-Korruzzjoni jimmonitorja jekk il-partijiet kontraenti humiex qed jirrispettaw l-impenji internazzjonali tagħhom.

Test Sħiħ tal-Konvenzjoni
Lista tal-Firem u r-Ratifiki

Konvenzjoni tal-Liġi Kriminali dwar il-Korruzzjoni
Din hija l-Konvenzjoni Nru 173 tal-Kunsill tal-Ewropa. Tikkoordina l-kriminalizzazzjoni ta’ għadd kbir ta’ prattiki korrotti u tinkludi artikoli dwar il-kooperazzjoni internazzjonali fil-prosekuzzjoni ta’ reati ta’ korruzzjoni. Tkopri wkoll, minbarra suġġetti oħra, it-tixħim attiv u passiv ta’ membri parlamentari nazzjonali u barranin, ta’ impjegati taċ-ċivil internazzjonali, ta’ mħallfin domestiċi, barranin u internazzjonali, tixħim attiv u passiv fis-settur privat, li għandhom influwenza, il-konvenzjoni tirrikjedi wkoll li l-Istati jistabbilixxu korpi speċjalizzati kontra l-korruzzjoni u jagħtu protezzjoni lill-persuni li jikkollaboraw mal-awtoritajiet tal-prosekuzzjoni. Ir-rikavat mill-korruzzjoni jrid jiġi kkonfiskat ukoll u l-Istati jridu jipprovdu assistenza reċiproka u informazzjoni u, jekk ikun hemm bżonn, jestradixxu persuni.

Il-Konvenzjoni
Lista ta’ Stati li ffirmaw jew li rratifikaw din il-Konvenzjoni